วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558


ป ร ะ ก า ศ 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ค่ะ
สอบ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
...กำหนดการ...
07.00 น. รายงานตัว ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น
08.30 น. สอบคัดเลือก ณ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมืองขอนแก่น จว.ขอนแก่นรั บ ส มั ค ร 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺